top of page
Da li osobe oboljele od karcinoma mogu ići na masaže, ako da, koje masaže preporučate?
Ukoliko su masaže dozvoljene koliko utječu određeni protokoli liječenja na iste?
Npr. ukoliko je osoba bila "samo" na operaciji ili ako je prošla i operaciju i kemo i/ili još neke terapije?
Da li je razlika ako je karcinom in situ ili invazivni?
Postoji li razlika u određenim vrstama sijela karcinoma (npr. dojka, ginekološki ili probavni?)

Najveća uloga masaže je smanjenje bolova te je prema posljednjim istraživanjima dozvoljena kod osoba oboljelima od karcinoma. 
Napravljena su istraživanja kod osoba koje su imale različite karcinome i kod svih je učinak bio pozitivan, a taj je da je bol smanjena.
Isto tako, u redu je ići na masaže bez obzira je li način liječenja kemoterapija ili operacija. Bitno je za napomenuti da je operacija invazivniji i bolniji način liječenja (otvaranje, rezanje tkiva, mišića...) te je nakon iste i bolnost često veća, a samim time je i subjektivni osjećaj nakon masaže povoljniji.
U istraživanjima koja sam pronašla radilo se o klasičnoj medicinskoj masaži, masaži stopala (refleksologija) i aromaterapiji, i sve su donijele rezultate.

(Ja sam se nedavno educirala za tehniku Miofascijalne relaksacije koja se preporuča kod osoba s karcinomom, pa Vam i to stoji kao opcija. Nije riječ o klasičnoj masaži, ali je isto terapija dodirom. )

Da sumiram, masaža u svrhu smanjenja bolova kod osoba oboljelih od karcinoma je dozvoljena bez obzira na vrstu i metodu liječenja.

bottom of page