Izbor

Josipa Mustač - Mrvi

Rekla je da san uvik izvrsno plesala na kiši 
i sjala u tami.
Rekla je da suze liječe
Da si bolje kad pustiš suzu
Da je sve što osjećaš u redu
Nije rekla da iman dva puta
Izbor
Birati između hrabrosti i duboke tuge
Ali pokazala mi je
Ona nikad nije ni birala
Njen jedini put je hrabrost
Ja sam bila između dvije vatre 
Pogubljena
Pogledala san
U nju
U njena djela i odluke
Poslušala njen glas
I (p)ostala sigurna
Prvo u njenom krilu
Sada znam i sama