top of page
Osam godina nakon kemoterapije nokti su mi i dalje crni, postoji li nešto čime bi se taj problem mogao riješiti?
P.S. Testirala sam se na gljivice i nalaz je negativan.

Kemoterapija može imati utjecaj na nokte kao takve i može uzrokovati vidljive promjene na noktima. Kako je u ovom konkretnom slučaju nalaz na gljivice negativan savjetovala bi klinički pregled dermatologa kako bi se utvrdilo činjenično stanje i eventualno primjenila primjerena terapija.


bottom of page