top of page
Doc.dr.sc Sandra Zekić Tomaš dr.med
Sandra.jpg

Od 2015. godine sam zaposlena kao specijalist patologije na Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC, Split. Uža područja mog interesa su ginekološka, genito urinarna i pedijatrijska patologija.

Moja velika ljubav je edukacija mlađih kolega, te od 2007. predajem na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu za što sam višestruko nagrađivana kao najbolji asistent prema izboru studenata.

Dobitnica sam Giordano Fellowship stipendije od strane Europskog društva patologa, koja mi je omogućila usavršavanje na polju perinatalne i pedijatrijske patologije u Engleskoj.  Od 2018. sam istraživač na projektu „Karakterizacija kandidat gena za kongenitalne anomalije bubrega i urotrakta tijekom razvoja u miša i čovjeka (CAKUT)“ financiranom od strane HRZZa. Od 2019. sam voditeljica stručnog poslijediplomskog studija „Patologija i Citologija“  pri KBC Split.

bottom of page