top of page
Ana Katalinić Bach
AnaKatalinicBach.jpeg

Ana Katalinić Bach je savjetodavni geštalt terapeut s diplomom geštalt psihoterapije, koju je stekla 2021. godine pri Institutu Psihika EAPTI - Europski akreditirani psihoterapijski trening Institut – Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar. Po osnovnoj struci je profesor biologije i radi u osnovnoj školi. Rad sa školskom djecom i osobni razvojni put probudili su ljubav prema pomaganju i razumijevanju suštine ljudskog iskustva. U geštalt terapiji nalazi cjeloviti, ekološki pogled na ljudsko biće: čovjek nije samo svoj simptom niti samo svoja dijagnoza.

Članica je Hrvatske komore psihoterapeuta, aktivno radi s klijentima i pod redovitom je supervizijom.

bottom of page