Ana Katalinić Bach
AnaKatalinicBach.jpeg

"Ana Katalinić Bach je apsolventica geštalt psihoterapije pri Institutu Psihika EAPTI - Europski akreditirani psihoterapijski trening Institut – Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar. Po osnovnoj struci je diplomirani inženjer biologije i profesor biologije. Rad sa školskom djecom i osobni razvojni put probudili su ljubav prema pomaganju i razumijevanju suštine ljudskog iskustva. U geštalt terapiji nalazi cjeloviti, ekološki pogled na ljudsko biće: čovjek nije samo svoj simptom niti samo svoja dijagnoza.

Kao apsolvent geštalt psihoterapije aktivno radi s klijentima i pod redovitom je supervizijom."