top of page
Prava na ortopedska i druga pomagala

Prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 62/19, 40/20, 81/20) Osigurana osoba u okviru prava na pomagala ima pravo na:

  1. proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor i druga pomagala

  2. popravak pomagala

  3. rezervne dijelove za pomagala

  4. potrošni materijal za pomagala.

* Skupina druga pomagala obuhvaća: toaletni stolac, rukavice, elastično kompresivna pomagala, utege, suspenzore, trbušne pojaseve, umjetne dojke, grudnjake, vlasulje te pomagala za mjerenje protrombinskog vremena.

bottom of page