top of page

Sve informacije koje su ovdje navedene dostupne su na web stranicama pojedine ustanove koja je za ostvarenje prava odgovorna.

Linkovi na web stranice s kontaktima navedeni su uz svako pravo, radi lakšeg snalaženja.

Svakako napominjemo da se za sve konkretne informacije o tome kako ostvariti pojedino pravo potrebno savjetovati sa stručnjacima iz pojedine Ustanove, kako bi bili sigurni da imate aktualne informacije.

Utvrđivanje tjelesnog oštećenja

Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti.

Rješenje o postojanju tjelesnog oštećenja donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, uz prethodno vještačenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Sve informacije i tiskanica za pokretanje postupka su dostupni na web stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

  1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,

  2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

  3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),

  4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,

  5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.563,23 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.000,00 kn.

  6. Sve informacije o dopunskom zdravstvenom osiguranju na teret državnog proračuna možete pronaći na web stranicama (ili pozivom na njihov kontakt broj 0800 7989

Sve informacije vezane za dopunsko zdravsteno osiguranje na teret proračuna su dostupne na web stranicama: Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Uvećani osobni odbitak

Pravo na uvećani osobni odbitak ima – Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama porezne uprave ili u knjigovodstvu tvrtke u kojoj radite (uvećani osobni odbitak upisuje se u poreznu karticu).

https://www.porezna-uprava.hr/baza_znanja/Stranice/OsobniOdbitak.aspx

 
Naknade u okviru socijalne skrbi

Sve informacije potrebne za ostvarivanje bilo kojeg od prava u okviru Socijalne skrbi dobiti ćete u Centru za socijalnu skrb Split, Odjel za odrasle osobe, i to na broj telefona prema gradskom kotaru u kojemu živite.

Naknade koje možete ostvariti:

  1. jednokratna naknada

  2. osobna invalidnina

  3. pravo na doplatak za pomoć i njegu

Web stranice s popisom zaposlenika Centra koje kontaktirate  https://czss-split.hr/index.php/odjeli/odjel-za-odrasle-osobe

Popis obrazaca koje ćete trebati su također dostupni na stranicama Centra, a evo i ovdje link https://czss-split.hr/index.php/dokumenti

 

Korisni linkovi:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Dopunsko zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Opseg prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - Pregled uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu

Splitsko-dalmatinska županija - kontakti

RH ministarstvo zdravstva - Nacionalni preventivni programi

bottom of page