top of page
Ana Kralj

Love

Ana je savjetodavni terapeut tjelesno – orijentirane metode psihoterapije i prof. mentor flaute.

Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, 2005., a završila je četverogodišnji studij za tjelesno - orijentiranog integrativnog psihoterapeuta, 2018. pri CIR – u (Centar za integrativan razvoj). Nakon toga završila je i dvogodišnje usavršavanje/poslijediplomski za tjelesno – orijentiranog integrativnog psihoterapeuta, 2020.

Kako cijeli život uči, napreduje i raste, tako i sada aktivno sudjeluje u edukacijama, radionicama i seminarima

.

Ana živi i radi u Zagrebu, voli dakle, glazbu, ali posebno voli humanitaran rad pa stoga rado i puno volontira. Upravo zato ne čudi da ju daljina i kilometri nisu obeshrabrili da se javi Casperi, dapače.

Obzirom da smo u Splitu, s Anom ćete razgovarati na „daljinu“, ali vjerujemo da će vas Ana ipak jako dobro čuti.

Možda vam i zasvira.

bottom of page