top of page
Anita Parčina
Anita Parčina.jpg

Anita je student logoterapije u sklopu Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu koji je pridružen Hrvatskoj udruzi za logoterapiju – LOGOS. Udruga LOGOS članica je Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te akreditirani član Međunarodnog saveza za logoterapiju i egzistencijalnu analizu pri Institutu Viktor Frankl iz Beča. Program zadovoljava edukacijske standarde Europske asocijacije za psihoterapiju – EAP (European Association for Psychotherapy).

Po osnovnoj struci je diplomirani kateheta i profesorica vjeronauka. Radi u školi preko dvadeset godina. Želja za pomaganjem i razumijevanjem čovjeka kao cjelovitog bića, te osobna potraga za smislom ju je dovela do logoterapije. Kao student logoterapije pod redovitom je supervizijom.

Utemeljitelj logoterapije Viktor Frankl je iz svog iskustva, iz strašnih okolnosti koncetracijskih logora odgovorio da je čovjek i u teškim uvjetima  u stanju nadići sebe. Frankl je spominjao kako je „homo patiens“,  čovjek patnik njemu najbliži. Takav čovjek je često u izuzetnoj situaciji zbog smrti bližnjega, gubitka službe ili teške bolesti. Njegov svakodnevni život se odjednom zaustavi. Pred mnogim patnicima se možemo samo pokloniti sa puno poštovanja. Čovjek patnik je naime korak ispred nas. Trebamo mu ponuditi svoju prisutnost i potporu, a ne svoje sažaljenje. Od mnogih patnika  možemo puno toga naučiti. Ipak, jer gledamo izvana možda vidimo više i možemo lakše pomoći. Možemo mu raširiti horizont.

bottom of page