Dora Bučan Nenadić

mag. nutr.

Mondays

4:30 pm

Diplomirala je na Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu u Zagrebu- smjer Nutricionizam. 

 

Od 2015. godine zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Split te je fokus njenog rada i budućih istraživanja klinička prehrana i dijetoterapija. 

 

Jedna je od osnivačica ideje i provedbe europskog projekta „Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti “ pri Klinici za unutarnje bolesti, KBC-a Split te trenutno radi pri Ambulanti za kliničku prehranu. 

 

Asistent je na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Splitu te vanjska suradnica Medicinskog fakulteta u Splitu. 

 

2015. godine pridružuje se Hrvatskom zboru nutricionista, a 2016. godine postaje i član Organizacijskog odbora Međunarodnog kongresa nutricionista. Iste godine izabrana je za predsjednicu Hrvatskog zbora nutricionista te je na toj funkciji do 2020. godine. Trenutna je dopredsjednica Hrvatskog zbora nutricionista. 

 

Članica je i Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) na kojem je trenutno i uključena u LLL program edukacije u kliničkoj prehrani. Također je i članica Nadzornog odbora Hrvatskog Saveza Nutricionista. 

Voditeljica je više europskih i hrvatskih projekata u području prehrane te je aktivna sudionica brojnih međunarodnih i domaćih kongresa. 

Udruga Caspera

Trg Franje Tuđmana 3/1

21000 Split

IBAN: HR12 2340 0091 1110 6546 4

SWIFT: PBZGHR2X

Radno vrijeme: Uz prethodnu najavu na dolje navedene kontakte (zbog pandemije)

email: casperasplit@gmail.com

mob: 091 953 43 58

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn

Pratite nas i na društvenim mrežama

©2021 Caspera. Powered by JeMaJo'S.