top of page
Dora Bučan Nenadić

mag. nutr.

Dora Bucan.jpeg

Diplomirala je na Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu u Zagrebu- smjer Nutricionizam. 

 

Od 2015. godine zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Split te je fokus njenog rada i budućih istraživanja klinička prehrana i dijetoterapija. 

 

Jedna je od osnivačica ideje i provedbe europskog projekta „Digitalizacija i unaprjeđenje nutritivne skrbi oboljelih od kroničnih bolesti “ pri Klinici za unutarnje bolesti, KBC-a Split te trenutno radi pri Ambulanti za kliničku prehranu. 

 

Asistent je na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Splitu te vanjska suradnica Medicinskog fakulteta u Splitu. 

 

2015. godine pridružuje se Hrvatskom zboru nutricionista, a 2016. godine postaje i član Organizacijskog odbora Međunarodnog kongresa nutricionista. Iste godine izabrana je za predsjednicu Hrvatskog zbora nutricionista te je na toj funkciji do 2020. godine. Trenutna je dopredsjednica Hrvatskog zbora nutricionista. 

 

Članica je i Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) na kojem je trenutno i uključena u LLL program edukacije u kliničkoj prehrani. Također je i članica Nadzornog odbora Hrvatskog Saveza Nutricionista. 

Voditeljica je više europskih i hrvatskih projekata u području prehrane te je aktivna sudionica brojnih međunarodnih i domaćih kongresa. 

Ako imate pitanje za Doru, kliknite na slijedeći link, gdje ćete pronaći detaljne upute, kao i odgovore na ranije postavljena pitanja.

bottom of page