top of page
Što predstavlja limfnovaskularna, a što perineuralna invazija u PHD nalazu dojke? Da li te dvije kategorije imaju ikakvu poveznicu s mogućnošću recidiva bolesti i ako da, na koji način?
Ako je u phd nalazu navedeno da nema limfnovaskularne invazije, da li to znaci da je manja vjerojatnost da su tumorske stanice limfom ili krvlju otisle dalje u limfni sustav ili krvotok?

Limfovaskularna invazija znači da je karcinom otišao u krvne žile (bilo da se radi o malim kapilarama, limfnim ili krvnim žilama) i samim time predstavlja rizik za povrat bolesti i negativno utječe na preživljenje. Limfovaskularna invazija (LVI) se treba navesti u svakom nalazu, postojanje LVI ili činjenica da nema LVI pomaže onkologu pri oduci o liječenju.
Ako je LVI negativna, dakle ne nalazi se manja je mogućnost da se karcinom proširio u limfne čvorove ili dao metastaze.
Perineuralna invazija znači da karcinom prilikom rasta ide oko živaca. Taj podatak se ne mora navoditi u nalazu i postojanje ili odsutnost perineuralne invazije ne utječe na prognozu bolesti!

bottom of page