top of page
Da li o visini Ki67 ujedno ovisi i veći povrat bolesti?

Ki-67 je proliferacijski marker koji nam daje informaciju koliko se stanice brzo dijele.
Kada govorimo o malignom tumoru Ki-67 dobro korelira s brzinom rasta tumora, dakle veći Ki-67 znači da se tumorske stanice brže dijele i tumor brže raste.
Ki-67 nam ne daje informaciju o riziku povrata bolesti.

bottom of page