top of page
Koja je razlika izmedju gradiusa tumora i proliferacijskog indeksa Ki67 kod karcinoma dojke, odnosno sto se odredjuje s tim parametrima? Da li su ta dva parametra ikako povezana? Da li viši stupanj gradiusa tumora ujedno znaci i viši Ki67 i obrnuto? Da li je moguce da Ki67 bude 25%,,a GR III? Možete li interpretirati vrijednosti gore navedena 2 parametra?

Gradus tumora se određuje na temelju morfoloških karakteristika tumorskih stanica, arhitekture tumora te broja mitoza (koliko se tumor brzo dijeli); laički rečeno koliko "ružno" tumor izgleda pod mikroskopom. Proliferacijski indeks Ki-67 se određuje nakon primjena protutijela Ki-67 (dakle potrebno je napraviti dodatnu pretragu). U pravilu veći gradus tumora i veći proliferacijski indeks ukazuju na agresivniji tumor. Vrlo često je tumor gradusa 3 praćen i visokim proliferacijskim indeksom Ki-67, ali ne i nužno. Karcinom dojke gradusa 3 može imati proliferacijski indeks od 25%.

bottom of page