top of page
Europski kodeks protiv raka

20.09.2021.

U koordinaciji Međunarodne agencije za istraživanje raka (specijalizirana agencija
Svjetske zdravstvene organizacije) nastao je
Europski kodeks protiv raka.

Europski kodeks protiv raka inicijativa je Europske komisije za obavješćivanje građana o mjerama koje mogu poduzeti za sebe i svoje obitelji kako bi smanjili rizik od raka. Najnovije četvrto izdanje sadržava 12 preporuka koje većina ljudi može slijediti bez posebnih vještina ili savjetovanja. Što se više preporuka slijedi, to je manji rizik od nastanka raka. Procjenjuje se da bi se gotovo polovinu svih smrtnih slučajeva povezanih s rakom u Europi moglo spriječiti kada bi se slijedile preporuke.
Više detalja potražite na: https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/hr/

bottom of page