top of page
Grupna podrška

24.02.2023.

Od ovog mjeseca u vodimo novu aktivnost u rad Udruge, a pod nazivom "Grupna podrška".

Grupna podrška će se održavati jednom mjesečno, a vodit će je naša volonterka I savjetovateljica Ivana Radmilo.
Što o samoj grupnoj podršci kaže Ivana pročitajte u nastavku.
"U najužem smislu, definicija grupne psihoterapije bila bi terapeutski rad s grupom ljudi usmjeren na interakciji među članovima grupe.
Grupna terapija prije svega je sigurno mjesto u kojem svaka članica može pronaći potencijalni izvor nade i inspiracije, kao vodilju prema kreiranju bolje i sretnije sebe. Dominantan faktor u grupnom procesu je altruizam, koji stvara polje međusobne podrške, osnaživanja i razumijevanja. Osjećaj pripadanja i uzajamne pomoći, članicama grupe jača osjećaj samopouzdanja te generalno obogaćuje život.
Prepoznavanjem vlastitih želja i potreba, dolazi do unaprjeđenja socijalnih vještina pojedinca, a samim time i pronalaženja sebe u društvenom kontekstu. Specifičnost grupnog procesa je trenutak svjesnosti o lakšem prepoznavanju tuđeg problema nego li vlastitog. To nas dovodi do povezivanja s grupom, prepoznavanja dijelova sebe u drugim članicama grupe, što dovodi do cilja jasnijeg poimanja vlastitog problema.
Dakle, grupna psihoterapija otvara novi prostor osobnog rasta i razvoja, prevladavanje poteškoća, jačanje odnosa,... te u konačnici mogućnost postizanja svojevrsne katarze, koja može osloboditi snažne i duboko potisnute emocije. Emocije povezane s nekim prošlim psihološkim ranjavanjem koje se oslobađaju i stvaraju osjećaj olakšanja i rasterećenja."

bottom of page