top of page
Nikolina Zore

Lending a Helping Hand

Nikolina je Gestalt savjetodavna terapeutkinja, a diplomu je stekla pri Institutu Psihika EAPTI - Europski akreditirani psihoterapijski trening Institut – Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Zadar. Ujedno je i diplomirana profesorica sociologije i filozofije. Niz godina radi u civilnom sektoru baveći se područjem mladih, kulture, volontiranja i poboljšanja kvalitete života građana. Od 2015. educira se i bavi gestalt psihoterapijom. Živi i radi u Dubrovniku.

„Vodeći se umijećem i umjetnošću gestalta, kroz terapijski odnos dviju osoba, možemo vidjeti, osjetiti  i prihvatiti drukčiju perspektivu na ono što nam život nosi.“, poručuje Nikolina.

bottom of page