top of page
Caspera Underwater.jpg
Opravdanost dodatka prehrani koji sadrži arabinoksilanski spoj i kurkumina kao dopunske imunološke terapije

Netoksični dodatak prehrani koji sadrži arabinoksilanski spoj, proizveden postupkom razgradnje rižinih mekinja pomoću enzima iz gljiva Shitake, se koristi za jačanje imuniteta tijekom i nakon liječenja karcinoma. Glavni aktivni sastojak arabinoksilan djeluje na crijevnu mikrobiotu kao prebiotik, odnosno hrani dobre bakterije u našim crijevima. Upravo iz tog razloga je moguće da, ako i dio ostane neprobavljen, poslužit će organizmu kao prebiotik. Studije provedene na ljudima su dokazale poboljšanje početnih simptoma bolesti, tumorskih markera te sposobnosti razvijanja imunosnog odgovora kod pacijenata oboljelih od ne-terminalnog karcinoma. Jedna studija je podijelila 200 pacijenata oboljelih od različitih zloćudnih karcinoma u dvije skupine. Dok je prva skupina primala dodatak prehrani koji sadrži arabinoksilanski spoj, druga je primala alternativnu terapiju. Pacijentima iz prve skupine se povećao apetit i stopa preživljavanja. Još jedna studija je kroz period od 3 godine pratila stopu preživljavanja i povratak bolesti kod pacijenata oboljelih od karcinoma jetre stadija I ili II. Zabilježena je veća stopa preživljavanja te smanjeni postotak povratka karcinoma. Nadalje, kod 50 pacijenata oboljelih od karcinoma dojke smanjile su se nuspojave izazvane kemoterapijom. Dodatak prehrani je kod nekih pacijenata smanjio sindrom kroničnog umora nakon 6 mjeseci konzumacije.
Otkriveno je da glavni bioaktivni sastojak kurkume (kurkumin) posjeduje antitumorska, antimikrobna, protuupalna i antioksidativna svojstva. Osim toga, studije provedene na ljudima su pokazale njegovu podnošljivost i sigurnost. Iako se pokazalo da kurkumin može poboljšati učinkovitost kemoterapija, liječenje kurkuminom ima svoje ograničenje. Kurkumin je pokazao lošu bioraspoloživost uzrokovanu niskom apsorpcijom, brzim metabolizmom i sistemskom eliminacijom koje ograničavaju njegovu učinkovitost u liječenju karcinoma. Upravo zbog toga je fokus današnjih istraživanja stvaranje novih formulacija kako bi se prevladao ovaj problem. Također je moguće poboljšati njegovu bioraspoloživost i antitumorsku aktivnost u terapiji karcinoma u kombinaciji sa liposomom.
Pronalazak učinkovitih lijekova i dalje predstavlja veliki izazov znanstvenicima. Kroz niz kliničkih ispitivanja, netoksični dodatak prehrani koji sadrži arabinoksilanski spoj pokazao se učinkovitim kao nadopuna konvencionalnom liječenju karcinoma. Zabilježeno je smanjenje nuspojava kemoterapije, poboljšanje ishoda liječenja i povećanje dugoročne stope preživljavanja. Štetne posljedice korištenja nisu zabilježene. Jedina negativna stavka je visoka cijena na tržištu. Nadalje, klinička primjena kurkumina još je uvijek u fazi ispitivanja. Najveći izazov je povećati njegovu bioraspoloživost, a da pri tome podnošljivost i sigurnost konzumacije ostanu na istoj ili većoj razini.

Reference:
Ooi, S. L., McMullen, D., Golombick, T., Nut, D., & Pak, S. C. (2018). Evidence-based review of BioBran/MGN-3 Arabinoxylan compound as a complementary therapy for conventional cancer treatment. Integrative Cancer Therapies, 17(2), 165-178. https://doi.org/10.1177/1534735417735379

Pourhanifeh, M. H., Darvish, M., Tabatabaeian, J., Fard, M. R., Mottaghi, R., Azadchehr, M. J., Jahanshahi, M., Sahebkar, A., & Mirzaei, H. (2020). Therapeutic role of curcumin and its novel formulations in gynecological cancers. Journal of ovarian research, 13(1), 130. https://doi.org/10.1186/s13048-020-00731-7

Ashrafizadeh, M., Zarrabi, A., Hashemi, F., Zabolian, A., Saleki, H., Bagherian, M., Azami, N., Bejandi, A. K., Hushmandi, K., Ang, H. L., Makvandi, P., Khan, H., & Kumar, A. P. (2020). Polychemotherapy with Curcumin and Doxorubicin via Biological Nanoplatforms: Enhancing Antitumor Activity. Pharmaceutics, 12(11), 1084. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12111084

Giordano, A., & Tommonaro, G. (2019). Curcumin and Cancer. Nutrients, 11(10), 2376. https://doi.org/10.3390/nu11102376

bottom of page