top of page
Pravo na naknadu za troškove prijevoza

Ako ste radi korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja upućeni izvan mjesta svog prebivališta ili boravišta, imate pravo na naknadu za troškove prijevoza

Ako ste zbog korištenja zdravstvene zaštite upućeni izvan mjesta svog prebivališta ili boravišta u ugovornu zdravstvenu ustanovu, kod ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornom isporučitelju ortopedskih i drugih pomagala u drugo mjesto, odnosno pozvani od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u predmetu utvrđivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, imate pravo na naknadu troškova prijevoza pod sljedećim uvjetima:

 • da je udaljenost od mjesta prebivališta/boravišta (polaska) do mjesta upućivanja, odnosno mjesta poziva 50 i više kilometara

 • da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse nema ugovorene djelatnosti za traženu vrstu zdravstvene zaštite, odnosno da bliži ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala nema ugovorenu isporuku tražene vrste pomagala odnosno da odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, sukladno svom zdravstvenom stanju ne možete ostvariti u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse s ugovorenom djelatnošću za tu vrstu zdravstvene zaštite ili kod bližeg ugovornog isporučitelja pomagala.

 • da u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse, unatoč ugovorenoj zdravstvenoj djelatnosti, ne možete ostvariti traženu zdravstvenu zaštitu u primjerenom roku s obzirom na svoje zdravstveno stanje

 • da ne ispunjavate uvjete za korištenje sanitetskog prijevoza

 • da je doktor medicine, odnosno dentalne medicine, odnosno ovlaštena osoba HZZO-a potvrdio/la na tiskanici putnog naloga da je izvršio traženi pregled, dijagnostičku pretragu ili postupak, odnosno da je ugovorni isporučitelj ortopedskih i drugih pomagala na tiskanici putnog naloga potvrdio da je izvršio uslugu uzimanja mjere za pomagalo ili isporuku, odnosno popravak pomagala.

*preuzeto sa: https://gov.hr/moja-uprava/zdravlje/pravo-na-povrat-troskova/troskovi-prijevoza/pravo-na-naknadu-za-troskove-prijevoza/112

 

Naknada neovisno o udaljenosti

Pravo na naknadu za troškove prijevoza neovisno o udaljenosti od mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe do mjesta gdje se nalazi ugovorna zdravstvena ustanova u koju su upućena imaju:

 • osigurane osobe do 18. godine života

 • osigurane osobe - djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna zasamostalan život i rad, sukladno posebnim propisima

 • osigurane osobe u vezi korištenja:

 • radioterapije

 • kemoterapije

 • osigurane osobe u vezi korištenja zdravstvene zaštite zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti

 • osigurane osobe darivatelji organa, tkiva ili stanica koji zdravstvenu zaštitu koriste u vezi s darivanjem organa, tkiva ili stanica

 • osigurane osobe upućene na liječenje u drugu državu članicu EU ili treću državu.


Visina naknade

Na teret HZZO-a odobravaju se troškovi prijevoza javnim prijevoznim sredstvom gradskog, međugradskog, odnosno međunarodnog prometa po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika.

Iznimno, na prijedlog vašeg izabranog doktora i prema prethodnom odobrenju nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog vašeg zdravstvenog stanja može vam se odobriti korištenje skupljeg javnog prijevoznog sredstva (spavaća kola u vlaku, zrakoplov). U tom slučaju imate pravo na naknadu troškova u visini najniže cijene putne karte odobrenog prijevoznog sredstva, a za zrakoplov u visini najniže cijene zrakoplovne karte za ekonomsku klasu.  

Ostvarivanje prava

Pravo na naknadu za troškove prijevoza ostvarujete na temelju putnog naloga koji izdaje vaš izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite odnosno ovlašteni radnik HZZO-a ili ako izabrani doktor nije izdao putni nalog, na vaš zahtjev, u upravnom postupku.

Bez prava na naknadu

Pravo na naknadu troškova nemate u sljedećim slučajevima:

 • kada zbog korištenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja putujete iz mjesta prebivališta/boravišta u zdravstvenu ustanovu čije je sjedište u mjestu vašeg rada, ako vam za vrijeme trajanja liječenja poslodavac isplaćuje naknadu za troškove putovanja od mjesta polaska do mjesta rada i obratno

 • ako ste prema posebnim propisima oslobođeni plaćanja troškova javnog prijevoza (npr. priznato pravo na besplatan prijevoz: učenika, osoba starijih od 65 godina i sl.)

 • kada ste zdravstvenu zaštitu koristili kod drugog ugovornog subjekta HZZO-a na području Hrvatske, a ne kod najbližeg koji je naveden na putnom nalogu.

Zaštita prava

O pravu na naknadu za troškove prijevoza odlučuje se bez izdavanja rješenja, osim ako niste zadovoljni isplatom troškova prijevoza. U tom će vam slučaju regionalni ured, odnosno područna služba HZZO-a, na temelju vašeg zahtjeva izdati pisano rješenje na koje možete izjaviti žalbu.

Rješenje se izdaje i kad se odbija zahtjev za naknadu ako nisu ispunjeni propisani uvjeti za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza.

Dodatne informacije: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

bottom of page